انتصاب مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

انتصاب مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

وزیر بهداشت در حکمی، دکتر محمدرضا شمس اردکانی را به عنوان مشاور خود و مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل و...

تدوین فهرست داروهای سنتی و گیاهی در مراحل نهایی

تدوین فهرست داروهای سنتی و گیاهی در مراحل نهایی

مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو از تدوین فهرست داروهای سنتی و گیاهی تا ...

اولین webinar طب سنتی ایرانی

اولین webinar طب سنتی ایرانی

جستجو در سایت