سفر سالانه ۳۰۰ هزار خارجی برای انجام امور درمانی به ایران

سفر سالانه ۳۰۰ هزار خارجی برای انجام امور درمانی به ایران

دکتر حریرچی گفت: سالانه ۳۰۰ هزار خارجی برای مسایل درمانی به ایران سفر می کنند و هدف ما این است که ای...

جستجو در سایت