شکست کرونا

شکست کرونا

اولین مسابقه‌ ملی تحلیل داده‌های EEG با کاربردهای بالینی برگزار می‌شود

اولین مسابقه‌ ملی تحلیل داده‌های EEG با کاربردهای بالینی برگزار می‌شود

آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، اولین مسابقه‌ ملی تحلیل داده‌های EEG با کاربردهای بالی...

سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ۹۸

سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ۹۸

برگزار کننده همایش: انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران امکان ارسال مقاله: بله مکان برگز...

چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۹۸

چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۹۸

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مکان برگزاري: تهران -  دانشگاه...

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱ آذر ۱۳۹۸ توسط...

اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ...

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸ توسط جامعه علمی آزم...

کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت

کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت

کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصف...

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن صرع ایران در شهر تهران...

جستجو در سایت